BOAT Tag

नदी परिवहन खात्यात भ्रष्टाचाराला ऊत फेरीबोट नसतानाही फेऱ्या दाखवून लाटले जाताहेत पैसे? एक फेरीबोट चालू ठेवून दोन बोटींची केली जाते नोंद? चालू नसलेल्या फेरीबोटीत इंधनचा दाखवला जातो खर्च? बेती – पणजी जलमार्गावर फेरीबोट सेवेचा मनमानी कारभार फेरीबोट प्रवाशांचा नदी परिवहन खात्यावर खरमरीत आरोपRead More
Close